Thông báo chuyển đổi tên miền sang https://bongx9.us

BongX9 xin thông báo về việc thay đổi tên miền như sau: Tạm dừng sử dụng tên miền bongx9.com và chuyển sang dùng tên miền chính thức https://bongx9.us
Chúng tôi vẫn giữ nguyên bộ nhận diện thương hiệu, ngoài ra quý khách có thể truy cập các link sau: https://bongx9.bet
https://bongx99.com
https://bongx99.net